Corona stress ?

Corona stress ?

Beste patiënten,

De Corona crisis kan ook psychische klachten veroorzaken door eenzaamheid en bijvoorbeeld twijfels over financiën en toekomst.

Zoek contact daarover met uw naasten of vrienden. Praten helpt!

Heeft u meer hulp nodig? Vraag dan om een gesprek met onze praktijkpsycholoog, praktijkondersteuner of huisarts.

 Translate »