• Logo Huisartsenpraktijk Heg-Reitz

Opening Mondzorg Mosae Forum

Per heden willen wij u ook welkom heten bij Mondzorg Mosae Forum: 

Een nieuwe tak van Medisch Centrum Mosae Forum

Wij bieden tandheelkundige zorg voor iedereen!

 

MONDZORG MOSAE FORUM

Gubbelstraat 8

6211 CE Maastricht

Tel nr: 043 – 2050900

 www.mcmf.nl

Huisarts in opleiding 2016/2017

Even voorstellen...

Mijn naam is Marlieke Bouwmans en per 1 september ben ik werkzaam in huisartsenpraktijk Mosae Forum. Ik ben derdejaars huisarts in opleiding en zal tot 1 september 2017 in de praktijk spreekuur en visites doen.

Ik ben opgegroeid in Brabant, maar woon inmiddels al ruim 10 jaar in Maastricht. Ik ben naar Maastricht gekomen om de opleiding geneeskunde te doen en ben hier gebleven voor de huisartsopleiding. Inmiddels voel ik me hier dan ook helemaal thuis! Naast mijn werk in de praktijk ben ik ook werkzaam bij de Universiteit van Maastricht. Ik werk hier aan projecten met buitenlandse universiteiten ter verbeteren van het onderwijs voor gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, etc.). 

Met veel enthousiasme ben ik de afgelopen weken begonnen in de praktijk en ik heb er veel zin in om hier het komende jaar werkzaam te zijn!

Ik werk 2.5 dag per week in de huisartspraktijk: op woensdag,donderdag en vrijdag.

Misschien tot ziens op het spreekuur!

                                                                                                                                                   

 

 

Aanpassing bij het bestellen van herhaalrecepten

Per 1 oktober 2016 veranderen de apotheken van Maastricht - West hun werkwijze. Dit om goede farmaceutische zorg te blijven leveren en wachttijden beheersbaar te houden.

- Een herhaalrecept kan 2 werkdagen na de dag van aanvraag worden afgehaald in de apotheek of wordt uiterlijk na 2 werkdagen bezorgd

- Spoedreceptuur en nieuwe medicatie kan uiteraard dezelfde dag in de apotheek worden opgehaald of bezorgd.

Apotheken in Maastricht - West:

* Apotheek Annadal

* Apotheek Caberg

* Apotheek Malberg

* Apotheek Romkens

* Apotheek Schoepp Mosae Forum

* Apotheek Sint Pieter

* Apotheek Van Thoor

Kwaliteitsverbetering

CERTIFICERING HUISARTSENPRAKTIJK MOSAE FORUM!

Om te borgen dat de huisartsenzorg ten alle tijden voldoet aan de wettelijke kaders en de patiëntveiligheid heeft Huisartsenpraktijk Mosae Forum, samen met een andere praktijk in Maastricht als eerste in de regio deelgenomen aan certificering middels een nieuw kwaliteitssysteem HAZO24 .

Dit traject hebben wij inmiddels met SUCCES afgesloten!

Samenwerking nieuwe AZC - Huisartenpraktijk Mosae Forum Heg- Reitz


Per medio november 2014 verzorgt huisartsenpraktijk Mosae Forum de huisartsenzorg voor het nieuwe asielzoekerscentrum in Maastricht. De komende maanden zullen hier 600 vluchtelingen voornamelijk uit Syrië komen. Wij verlenen de zorg op locatie in het asielzoekerscentrum.
De beschikbaarheid van uw zorg blijft natuurlijk gewaarborgd!


Team huisartsenpraktijk Mosae Forum Heg-Reitz

Bericht m.b.t. afschaffen rijbewijskeuringen in 2014

Maastricht, 2014

Beste patient(e),

Bij deze willen wij u informeren waarom wij als uw huisartsen geen rijbewijskeuringen meer verrichten.
Wij hebben hiervoor 2 redenen:
1) Wij hebben gemerkt dat in een aantal gevallen het laatste jaar door de medische rapportage bij de rijbewijskeuring de arts - patiënt relatie ernstig verstoord raakte en die is ons veel waard!
2) Wij volgen hierin tevens het advies van de KNMG dat luidt dat medische keuringen, waaronder rijbewijskeuringen, uitgevoerd dienen te worden door een onafhankelijke arts. Dat wil zeggen een arts die de betreffende patiënt niet kent en daarmee objectief tegenover deze patiënt staat.

Wel willen wij u mededelen dat rijbewijskeuringen door thuiszorginstantie Envida kan worden verricht, tel: 036-7200911.
Er zijn ook een aantal huisartsen in Maastricht die dit zouden kunnen doen, hiervoor moet u de verschillende huisartsenpraktijken bellen.

Hoewel wij beseffen dat deze wijziging voor een aantal patienten vervelend kan zijn hopen wij op begrip voor onze beslissing!

Uw huisartsen,

Drs. Heg en Drs. Reitz

 

Dermatoloog drs I. Beciri

Ook dermatoloog drs. Beciri houdt gedetacheerd vanuit zijn kliniek DermaZuid (http://dermazuid.nl/) geregeld spreekuren in ons centrum. Voor meer informatie en verwijzing informeer bij uw huisarts.  

  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF