• Logo Huisartsenpraktijk Heg-Reitz

Tarievenlijst

In Nederland gelden vaste tarieven voor de tandarts. Deze zijn gereguleerd door de Nederlands Zorg Autoriteit. Meer informatie vindt u hier: www.nza.nl

  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF