• Medisch Centrum Mosae Forum

Medisch Centrum Mosae Forum

Medisch Centrum Mosae Forum is een moderne medische voorziening in de binnenstad van Maastricht. In één centrum vindt u huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en een verloskundige. Apotheek Mosae Forum bevindt zich in hetzelfde gebouw. Medisch Centrum Mosae Forum biedt vernieuwende, klantvriendelijke, laagdrempelige en kwalitatief goede zorg.

De hulpverleners binnen het centrum werken zoveel mogelijk samen. Door goede afstemming kunnen veel aandoeningen beter behandeld worden. Voor specifieke klachten kan een persoonlijk behandelplan worden opgesteld.

  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF
  • MCMF